از رنگ گل تا رنج خار By قدمعلی سرامی

read & download î eBook or Kindle ePUB Ù قدمعلی سرامی

از رنگ گل تا رنج خار

از رنگ گل تا رنج خار قدمعلی سرامی ریخت شناسی داستان های شاهنامه
خیلی از خوندنش راضی ام قدمعلی سرامی کتابی که از چشم بسیاری دور مانده، پژوهشی فهرست وار اما همه جانبه از ریخت شناسی داستان های شاهنامه. برای کسی که به خواندن شاهنامه علاقمند است و از هر زاویه ای به داستان های شاهنامه نگاه می کند، گامی ست بلند در رسیدن به مقصد، با فهرستی بلند از داستان ها و نیمه داستان ها و غیر داستان های شاهنامه، تا نگاهی به جنگ ها و نامه ها و فرمان ها و کردار و رفتار پهلوانان و شاهان، تا کشتن ها و شکنجه ها و خشم ها و نیرنگ ها و ازدواج ها و آیین ها و مراسم و اخترشناسی و بالاخره تضاد در برخی نمادهای داستان های اساطیری و حماسی ما. قدمعلی سرامی

از