Mitologia chińska By Mieczysław Jerzy Künstler


Piękne opowieści pogrzebane przez styl autora - najgorsza pozycja ze znakomitej swoją drogą serii Mitologie świata. Mieczysław Jerzy Künstler Като изследовател съм впечатлен от обхвата на (първо)източници (цитирани са десетки релевантни древни философски и исторически паметници и сборници с истории), от умелата тематична подредба и от научното отношение към мита, зачатъка и развитието му. Като читател съм приспан от несъбитийното разказване и протоколния, сух и безстрастен език. А митовете всъщност са толкова интересни – чакат някой по-сладкодумен разказвач. Mieczysław Jerzy Künstler

Mity są niezwkle ważnym składnikiem naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki nim możemy lepiej rozumieć dawne cywilizacje i ich sztukę, poznać bogactwo wyobraźni tworzących je ludzi, śledzić podobieństwa i różnice w sposobie pojmowania świata. W książce znajdziecie Państwo m.in. informacje o bóstwach, powstaniu świata i ludzi, spirali czasu, wielkim kataklizmie, czy o dziesięciu słońcach. Nazwisko autora gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny. Mitologia chińska

SUMMARY ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ Mieczysław Jerzy Künstler

Mitologia