I giorni del silenzio By Clifford D. Simak


Free read I giorni del silenzio

Il genere umano si è ormai diffuso su tutti i mondi della Via Lattea, e sulla Terra abbandonata vivono solo pochi superstiti, ritornati alla civiltà patriarcale degli antenati. Ma un poco di Terra rimane sempre nel cuore di tutti gli esseri umani, e così è un punto d'onore e di orgoglio poter essere sepolti nella polvere del pianeta madre, diventato in buona parte un immenso cimitero. Ma un giorno giungono sulla Terra un uomo... un artista alla ricerca dell'ispirazione... e un robot... un robot libero creato sulla Terra... e il loro incontro con le anime dei morti e con un viaggiatore delle stelle dà inizio a una serie di eventi che ... I giorni del silenzio

I can't remember where I first heard of this. I thought it was from a goodreads friend but no one seems to have reviewed it that I'm friends with. But this was just AMAZING! I can't believe I've spent so many decades reading science fiction and never come across this author before.

I LOVED this. A woman historian, robots who'd lived 1000s of years, ghosts, and a post-apocalyptic Earth that had been reborn. The book reminded me most of Peter Beagle's work. There was a gentleness to the characters and the setting that despite the context made it feel comforting. It had some definite science fiction tropes but played them out in a wonderfully unique and interesting way. I am definitely going to read everything else I can find by this author. Clifford D. Simak If you haven’t ready any of my Simak’s reviews in the past, I’m a fan of his work. I find it a rare breed of calm but wonderous science fiction. And I love the premise of this story. Earth is the victim of a devastating global war and mankind flees to the stars. Fast forward 10 thousand years into the future, and mankind has successfully spread across the galaxy, while the Earth has recovered and has been claimed as a planetary-wide cemetery. People across the galaxy pay extraordinary fees to send their dearly departed back to mankind’s cradle.

Simak creates an incredible feeling of nostalgia at the beginning of this book.
“The cemetery stretched away in the morning light, a thing of breathless beauty.”
“The stately pines, planted in the aisles that ran between the rows of graves, made soft and moaning music.”

But just as quickly, he creates a feeling of unease. Earth, it seems, is not the serene, tranquil resting place it has been proclaimed. To me, the story unfolded a bit like the “Wizard of Oz.” A journey across a strange land, where odd creatures join the party, and must ward off various evils. Maybe I saw too much into this, but it seemed to me that the scarecrow and the tin man, at least were present. Nevertheless, I greatly enjoyed the first half of the story.

But then, I felt like Simak lost his footing. The plot became unfocused and the book couldn’t seem to decide what it was. Is it a love story, a treasure hunt, voyage and return, quest for adventure, or defeat the monster? Well, it’s all those things and ultimately does none of them well. The caretakes of Earth, “Cemetery, Inc.” are established as the villain and a great treasure is suggested, but neither of these plotlines had satisfactory resolutions in my opinion. The second half of the book wandered and could have used more focus and clarity of plot.

Despite these disappointments, I still enjoyed the book through to the end. It’s creative, quaint, and well-told. Simak is not hard sci-fi, he’s not rip-roaring action adventure, but he is a wonderful storyteller and that carries the day for me.

An imaginative journey across a graveyard Earth, set in the far future with an eclectic cast of characters that concludes in a somewhat unsatisfying ending. Four ornate marble stars. Clifford D. Simak В далечното бъдеще хората са успели да се заселят из цялата Вселена… Една огромна корпорация е превърнала Земята в гробище, където да бъдат погребвани покойниците от различните светове. Флечър пътува с поклоннически кораб до Земята, за да научи повече за планетата, откъдето произлиза човечеството, а също така и за да сбъдне там своята мечта, да създаде Композитор. Той води със себе си освободения робот Елмър, а пък на Земята среща Синтия, която иска да му помогне, а и също да провери, дали наистина съществува едно легендарно съкровище... Заедно, героите се забъркват в доста опасни приключения, опитвайки се да разкрият мистериите, случващи се на планетата... Корпорацията естествено ги преследва, а те дори предприемаъ по странен начин вълнуващо пътешествие във времето.

За мен, „Гробищен свят“ определено е една от най-силните и увлекателни истории, написани от големия Клифърд Саймък! Clifford D. Simak Много типичен роман на автора, в който редува красиви описания с дълбоки разсъждения, глуповат екшън с абсурдни ситуации, времеви и космически пътувания с паралелни и алтернативни вселени. Както обикновено тези десетина малки допуски променят хода на повествованието и успяват да изненадат читателя, къде приятно, къде го хвърлят в недоумение. Героите са само скицирани, както главните, така и второстепенните и оставят полето на романа да бъде завладяно от Земята, но цялото нещо е доста далече от лилава проза, поне от втората третина нататък.
Първите глави са едно от най-красивите неща, които съм чел. Целия контраст между красотата на Земята, превърната в гробище, и бича на алчната бюрокрация на държащата я корпорация е толкова дълбок, че ти се иска да ревеш и да се смееш едновременно.
Карсън е модерен артист правещ нещо като комбинирани инсталации от всички възможни изкуства с помощта на Мустанг – изкуствен интелект поместен в тяло с големината на вагон и способен да улови хиляди понятия едновременно. Заедно с робота Елмър отиват на Земята, за да намерят вдъхновение. Там ще се сблъскат с безмилостните агенти на корпорация „Гробище“, една симпатична историчка, призраци, кибервълци, мародери, хилядолетен извънземен, пътуване във времето и много други неща, само за да открият древно съкровище и една порочна схема за печелене на пари.
На места прозата тук почти ми напомни за тази на Бийгъл. Наистина, ако я беше кондензирал в едно направление (това за гробището) книгата може би щеше да стане Саймъковия Magnum Opus.
Clifford D. Simak Една от онези книги прочетени през летните ваканции, земята превърната в гробище, корпорация за власт , спомените се размиват след толкова години , но няма да забравя, че след нейният прочит Саймък стана един от любимите ми автори и все още е .Давам и 4 звезди , защото съвършенствто в Градът Междинна Станция Всичко живо е трева трудно може да бъде достигнато. Clifford D. Simak

Супер приятно приключение разпространено из различни времена. В компанията на готини роботи, главният герой заминава за Земята, която се е превърнала в гигантско гробище. Какво ли да очакваме на едно такова свещено място... Уви много неща няма да са такива каквито очакваме. Причинете си това пътешествие и се подгответе за доста неочакван край! Clifford D. Simak This is not a great novel, but it is likable. If you suppose that Simak's seminal work is his novel City, then you probably measure all of his other works against it. For me, his best work was The Goblin Reservation. I read it many years ago and have re-read it several times in the passing years. Simak has a talent for his gentle characters and beautiful landscapes. Simak clearly loves the people and places of the midwest in which he lived and this comes through in this novel, as it does in all of his novels. His later works are often disparaged, compared to City, but there is still a warmth and imagination here that is well worth indulging as a late work by a master. If you are a Clifford D. Simak fan then definitely read this book. Clifford D. Simak What begins, well, after a bit of exposition, as a classic survivalist tale ends up as a puzzle concerning alien intervention (perhaps, a deus ex machina and time-travel. At times, Cemetery World seems to be a cautionary morality tale about corporate greed and the futility of warfare (indeed, a peace message reverberates through the entire plot) and thuggery. It is no surprise that Simak introduces time-travel and bucolic landscapes; he’s done that on several occasions(most notably Way Station and Time and Time Again--both published under different titles, as well). The warp and woof of his work weaves together both the sense of destiny and futility with which humankind struggles.

Cemetery World begins with an artist’s dream, pulls together the desire for meaning inherent in archaeology’s quest, and ties in the Babylonian Captivity precedent of removing the creatives, intellectuals, and innovators from a civilization while leaving the backward, primitive, and unimaginative behind. Long before there were movies about the singularity involved in combining human and machine, Simak redefines what it means to be human in this story’s attempt to confront a soulless megacorporation.

The megacorporation, as one might guess from the title, is “The Cemetery.”
After earth’s best and brightest had colonized the stars, after an apocalyptic conflict had reduced human civilization to tiny pockets of backwoods survivalists and frightened urban scavengers, living in the wild and the ruins respectively, a huge corporation decided that earth would make an ideal cemetery for those who wished for their loved ones (and could, of course, afford it) to be grounded in Mother Earth. Since only a portion of the world has actually been civilized into “The Cemetery,” this seems the ideal world for Fletcher Carson to visit with his navigating compositor/computer/navigator/pack animal (robot) and gather the necessary data to create the ultimate artistic expression of a planet thwarted by war and corporate greed from reaching its potential—with all the tragedy and pathos that would include along with the standard aesthetic.

In attempting his task, Fletch (or Carson) finds the obligatory comely ally in one Cynthia Lansing. She is on a personal quest, a family quest that dovetails with the dream of a former professor of Carson’s. The quest involves both archaeology and xeno-archaeology. As with the Indiana Jones films, one hardly expects to find a conspiracy of powerful opponents aligned against them. As it turns out, the apparent monolithic conspiracy actually has seams to exploit. It becomes very interesting when the duo is forced to determine which machines are for them and which against them. Fletch and Cynthia have just the right amount of paranoia to make this plot work.

I don’t think this is Simak’s finest work, but I do think it’s worth reading. The ideas and sentiments work to make a thoughtful, yet pleasant, diversion.
Clifford D. Simak Гробищ��то се бе ширнало в светлината на утрото — една бездиханна красота. Редиците от лъскави паметници се нижеха през долината и покриваха всички склонове и хълмове. Тревата, окосена подрязана с педанти��на грижливост, наподобяваше изумрудено покривало, скриващо грубата почва, в която се впиваха нейните корени. Откъм величествените борове, посадени на пътеките между редиците гробове, се долавяше нежна сърцераздирателна музика.

— Поразителна гледка — каза капитанът на погребалния космически кораб.

Той се тупна в гърдите, за да ми покаже къде точно бе поразен. Невероятен глупак беше този капитан. Clifford D. Simak Wow! I’ll cut right to the chase: “Cemetery World” is one of the most horrifically written, sloppily conceived, and all around terrible excuses of a novel I have ever had the misfortune to read.

After reading the stunning classic “A Canticle for Leibowitz” I couldn’t distance myself from a book set centuries (hell, millennia) into the future and at the quick glance, “Cemetery World” could almost be an unofficial and accidental sequel to “Canticle”; humans return to Earth from space 10,000 years into the future only to discover that the planet is not what it was originally perceived to be. Heck, the idea itself is not bad at all and Simak’s somewhat dystopian ideas of Earth becoming a massive cemetery are entertaining. Even the cover looks like something out of a cheesy 1980’s post-apocalyptic summer blockbuster.

But that’s about all there is to praise about “Cemetery Planet” because there really is NOTHING good about this book. Simak has to be one of the worst writers I have ever read. Aside from his repetitiveness and general lack of knowledge concerning the use of a thesaurus, it’s clear that the guy knows nothing of how to write a dialogue. I don’t know about other readers but I grew tired of the constant sentence interruptions with the typical “he said/she said”. For example: “So,” she said. “What about blah, blah blah.”
“I don’t know,” I said. “Let’s blah blah blah.” Seriously, Simak, take a creative writing course on how to craft decent dialogue structure. Conversations should show some sort of creativity and they surely do not have to be that boring.

Then there is the delivery. Like I said, the plot idea wasn’t bad, but Simak manages to ruin his own brainchild with his slow story telling that involves too many characters or settings only to leave the reader scratching their head going “whaaaaaaat?” Take for instance Bronco and Elmer. Interesting characters to be sure and the author goes into far too much detail describing them and how Fletcher found the robot Elmer, and yet he, as well as Bronco only compose maybe 1/4 of this book’s plot. Speaking of plot, the ending just doesn’t work, both literally and fictionally. Ignore the fact that it’s wrapped up in 2 paragraphs, but just like Terminator 2, it doesn’t make sense. Let’s just say it involves time travel like Back to the Future, but in no way does Simak even attempt to explain it.

“Cemetery World” was bad. Horribly rotten. I kept reading hoping the story would pick up or the loop holes that were created would be filled. As you can see from my scathing review, both of those hopes, like a bug, were smashed flat. This may not have been as bad as “Nueromancer” or “One Second After”, but it was pretty damn close to being the worst book I have read this year. Honestly, if you want a good take on the future of Earth after a devastating nuclear war, stick with “A Canticle for Leibowitz”. Clifford D. Simak

I